Basa Krama Cangkem

Ana sawijining murid SD sing tekon karo gurune sing ndilalah lagi rada nesu. Pas muride kuwi tekon karo gurune, Pak Guru kuwi lagi mangan neng kantin, tanpa sadhar yen ana upa neng tutuk'e.

Murid: "Pak Guru, bahasa kramane cangkem niku napa?"

Amarga ora kepenak atine, Pak Guru njawab nganggo basa sing sak karepe.

Pak Guru: "Cocot...!"
Murid: "Nuwun sewu cocotipun Pak Guru wonten upane!"
Pak Guru: "???"

Sent by: Muji Sarwono posted on 03 December 2014