Rega Jeruk Sakjinah

Pembeli: "Jeruke iki sakjinahe pira mas ?"

Penjual: "Sakjinah sepuluh ewu wae, murah lho mbak.."

Pembeli: "Jeruk sak upil-upil ngene kok iyo larang toh mas?"

Penjual: "Yen upil sak jeruk iku irunge sak pira gedhene mbak?"

Sent by: e-ketawa posted on 08 September 2014