Pekerjaan di Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam sebuah penjara di New York, belakangan ini kedatangan beberapa napi lagi. Pada suatu hari, kepala rumah penjara memanggil mereka berkumpul, kemudian berkata kepada mereka:

"Ini adalah sebuah lembaga pemasyarakatan teladan. Kami di sini sangat demokratis, kalian datang kemari boleh terus mengerjakan pekerjaan sebelumnya."

Setelah mendengar perkataan ini, para napi itu girangnya bukan main, di antaranya ada seorang napi seketika berjingkrak-jingkrak kegirangan.

Kepala rumah penjara segera menanya: "Pekerjaanmu dulu apa?"

Napi itu menjawab dengan keras: "Pak, saya sebelumnya adalah penjaga pintu."

Sent by: Peter Tan posted on 02 October 2014