Dibatesi Guling

Critone Pardi lan Paijem pacaran. Wong loro mau lagi malming nang Tawangmangu. Mergo asyik pacaran, gak kroso wis jam 12 bengi... Akhire nginep nang hotel.

Pardi lan Paijem mlebu kamar gawe jagani sing neko-neko, Paijem jupuk guling dideleh nang tengah gawe mbatesi turu. (Ojo ngeres disik sist bro... Bengi iki aman-aman ae...)

Isuke wong loro mau balik mulih. Pardi mboncengno Paijem numpak sepeda montor. Dalan nang Tawangmangu menggak menggok lan munggah mudun. Ujuk-ujuk kacu-ne Paijem mabur njegur jurang. Pardi mandek, trus dibelani munggah mudun jurang, nyebrang kali njupuk kacune Paijem. Sak wise kacu kecekel, trus diwenehno Paijem.

Tibakno... PLAKK!! Pardi dikaplok Paijem sampe ndlosor..

Pardi: (kaget)"Opo-o yank koq aku dikaplok? Kudune rak matur nuwun karo ngambung...?!" (karo mringis munyuk)

Paijem: "Mek goro2 kacu wae sampeyan wani munggah mudun jurang nyebrang kali... Tapi ngopo mau bengi... NYEBRANG GULING WAE KOWE WEDI??!!!"

Pardi mlongo koyo kebo, trus nyokoti ban sepeda motore...

Sent by: e-ketawa posted on 17 August 2013