Warisan Reksadana untuk Keluarga

Kemarin upacara belasungkawa kakek tetangga kami telah selesai diselenggarakan dengan khidmat. Dalam upacara tersebut sepucuk surat wasiat yang dibuat oleh kakek itu sebelum ia wafat juga telah diumumkan di hadapan semua anggota keluarganya.

Isinya kira-kira sebagai berikut:

"Warisanku tak dibagi, akan kujadikan reksadana, setiap tahun diambil bunganya. Selanjutnya setiap tahun di depan kuburanku keluargaku akan berkumpul satu kali, sesudah selesai diadakan upacara sembahyang akan dilakukan undian penerima hasil investasi."

Sent by: Peter Tan posted on 20 May 2013