Hujan

"Hujaan! hujaan!...jaitan popoean...!" Kang Opix ngagorowok ka kang Syam Ridwan ku keur uplek maen gapleh jeung balad2na, si Barud, si Jalak, si Sir, Si Rah. Si barud, si jalak, Si Sir, Si Rah, gura-giru kaluar imah, rek nyaitan popoean.

"Kade poho, kenteng oge jait, bisi kahujanan.." ceuk kang Syam
hariweusweus.

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005