Bu Guru Basa Inggris SMU Disakola

"Do you understand?",ceuk ibu guru basa inggris SMU, ngora keneh, geulis deuih.

"Yes, I stand under you", ceuk murid nu pangkasepna sakelas

Ibu guru: "???!!!!...."

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005