Balikeun

"Pang malikeun MAGRIB"
"BIRGAM"
"Salah!"
"Subuh"
"Salah!"
"GAMBIR"
"Naha Gambir???"
"MAG, balikeun sok!"
"GAM"
"ayeuna RIB"
"BIR"
"Jadi?"
"GAMBIR, heueuh nya...!"

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005