Tidak Perlu Berdoa Sebelum Makan

Guru: "Sekarang, Jon, ceritakan terus terang, apakah kamu berdoa sebelum makan?"

Jono: "Tidak Pak, saya tidak perlu, ibu saya adalah seorang juru masak yang pintar."

Sent by: e-ketawa posted on 10 May 2015