Buku Dan Mesin Potong Rumput

Suatu kali, Mark Twain hendak meminjam sejilid buku kepada tetangganya, tetangganya berkata:

"Boleh, sudah tentu boleh. Tetapi aku telah membuat suatu ketentuan: buku yang dipinjam dari ruang bacaku harus dibaca di situ."

Seminggu kemudian, tetangga itu hendak meminjam mesin potong rumput kepada Mark Twain, Mark Twain berkata dengan tersenyum:

"Boleh, tak ada masalah. Tetapi aku telah membuatkan sebuah ketentuan: mesin potong rumput yang dipinjam dari rumahku hanya boleh digunakan di halaman berumput milikku."

Sent by: Peter Tan posted on 04 September 2014