Tidak Boleh Memukul Anak

Anak : "Pak Guru mengatakan, Bapak tak boleh memukul anak, Bapak memukul anak juga melanggar hukum."

Bapak: "Bodoh banget! Yang dikatakan oleh gurumu itu ialah undang-undang negara, sedang aku memukul kamu yang kuterapkan ialah aturan rumah tangga."

Sent by: Peter Tan posted on 30 August 2013