Pertengkaran Mertua dan Menantu

Ibu mertua: "Aku tak pernah melihat mantu perempuan seperti kamu ini, 2 mantu perempuanku yang duluan, tak ada satu pun yang berani dengan seenak perutnya bercekcok mulut dengan diriku."

Mantu perempuan: "Aku juga tak pernah melihat Ibu Mertua kayak dirimu ini, sebelum kawin dengan anak lelakimu sekarang, aku sudah pernah menjumpai 5 orang Ibu Mertua, tetapi tak ada satu pun yang berani memperlakukan diriku dengan sembarangan."

Sent by: Peter Tan posted on 25 August 2013