Sudah Lama di Kereta Api

Di atas gerbong kereta api, seorang Bapak dan anak sedang bercengkerama dengan seorang kepala kondektur.

"Anda sudah berapa lama di kereta api?"

"Sudah lebih dari 3 tahun."

Si anak dengan heran bertanya: "Pak, dia ke tempat tujuan mana ya, numpang kereta api demikian lamanya kok masih nggak sampai-sampai!"

Sent by: Peter Tan posted on 23 June 2012