Sapa Pu Bapa Paling Cepat?

Ada tiga orang anak kecil mo, dorang pu nama Obed, Markus deng Pilemon. Dorang tiga lagi baku debat tentang sapa pu Bapa yang paling cepat.

Markus : "Sa pu Bapa sudah paling cepat. Bapa atlit panah toooo, jadi setelah Bapa de lepas itu panah. Bapa lari dan bisa sampae lebe dolo dari pada itu
panah. Bagemana, mantap tooo sa pu Bapa ..??"

Pilemon : "Ahh, itu su biasa kawan, coba ko dengar ini !! Sa pu Bapa ne seorang pemburu. Setelah Bapa tembakkan Bapa pu peluru, Bapa de lari dan bisa sampae tempo dari pada itu peluru. Mamaeee.... itu sa pu Bapa de pu cepat saja, bagaimana coba ?"

Obed : "Adoooo. sudah, ko dua pu Bapa maseh kalah cepat deng sa pu Bapa. Sa pu Bapa ne seorang pegawai tooo. Sa pu Bapa ne pung kantor pulang pukul 5
sore, tetapi de su sampe rumah nih pukul 4 sore. Cepat tooo...!!?"

Markus dengan Pilemon baku liat : "Iyooo ko Obed, ko pu Bapa paling cepat yoooo .... Cukarbeleng !!!"

Sent by: Harlan Eryandi posted on 23 July 2009