Apa Pekerjaan Ayahmu

Seorang guru TK sedang berkenalan dengan murid-murid barunya. Ia bertanya kepada seorang anak.

"Joko, apakah pekerjaan ayahmu?"

"Apa saja yang disuruh ibu."

"??!#$!!!!"

Sent by: e-ketawa posted on 03 June 2009