Keluarga yang Salah Paham

Suatu keluarga sedang menonton sepak bola di salah satu station tv lokal, anak (pecandu nonton sepak bola), ayah (pecandu film kartun), dan ibu serba tahu. Lagi serunya pertandingan tiba-tiba.......

ibu : "Nak, sebentar malam khan pertandingan sepak bola chelsea lawan ??# itu tu yang ada tun tunnya.."

anak : "yang mana mamaaaa ???"

ayah : (sambil nyelutuk) ... "oooohhh, itu to..chelsea lawan rujak toone.."

anak : "!$$???&&!"

Sent by: Syahir Mahmud posted on 27 May 2009