Tuturuga Batolor

Ada cowo ba apel pa cewe pe rumah.so jam sepuluh malam tu cowo belum pulang dari rumah cewe,kong tu cewe pe papa so pastiu,, cewe pe papa pangge depe anak kong bilang supaya depe cowo so boleh pulang karna so malam.

Saat somo pulang tu cowo masih suka mo bacirita deng tu cewe,makanya dia bilang pe itu cewe nanti malam dia mo datang ulang di bawah jendela kamar pa itu cewe supaya boleh mo bacirita ulang..

Kong depe kode kalo tu cowo so ada di dekat jendela kamar pa itu cewe dia manyanyi lagu tuturuga batolor,rupanya dorang dua ada baku janji itu ,tu cewe pe papa da dapa dengar..

Pas malam tu cowo so pulang kong tu cewe somo maso kamar somo tidor, dia pe papa pangge tu cewe kong bilang supaya tu cewe tidor deng depe mama di kamar sebelah,jadi cewe pe papa yang da tidor di kamar pe tu cewe.

nyada lama di luar jendela kamar pa tu cewe so babunyi lagu tuturuga ba tolor,itu berarti tu cowo so datang..

kong tu cewe pe papa buka jendela, tu cowo pe kira dia pe cewe yang buka jendela,nintau kote tu cewe pe papa.

cowo : "Bulan pake payung tuturuga batolor"

pas tu cewe pe papa buka jendela,

cewe pe papa : "Ehhhh,tuturuga,,,pigi batolor di sana ngana,jang batolor disini,jang dapa potong ngana pe tolor."

Tu cowo lari nintau mati dapa dengar tu cewe pe papa pe suara.

Sent by: felix navidad posted on 28 November 2008