Ci deng Ungke

Suatu siang Ci(orang cina perempuan)baru klar bacuci baju(rok), Di rumah Ci juga ada piara burung yang baru abis ko(orang cina laki) kase mandi kong ada jemur, karna Ko senang dengar suara burung.

Waktu Ci mo tidor siang,dia pesan pa ungke yang kerja di rumah pa ci,

Ci : "Ungke ,,kalo somo ujang tolong angka akang ci pe rok kong kase maso itu burung." (maksudnya biar nda kehujanan tu burung deng rok jemuran)

Ungke : "Iyo ci.."

Pas hujan..ungke langsung masuk pa ci pe kamar, Ci lagi da tidor kong ungke angka ci pe rok kong kase maso tu burung,sesuai perintah ci tadi, Ci kage bangun kong marah-marah,

Ci : "Ungke,,apa ngana da bekeng ini ?"

Ungke : "Ci bilang kalo somo ujang, angka ci pe rok kong kase maso tu burung."

Ci : "Adooo ungke, bukan itu ta pe maksud.."

Karna ci le so rasa sadap,,ci sambung lagi

Ci : "Mar capat jo ungke, jang ko dapa riki…"

Sent by: felix navidad posted on 28 November 2008