Mpok Ipah ke RSCM

Mpok Ipah lagi jalan ditanya ame bang Udin Bang Udin:"Mo kemane pah? Ipah:"Ke RSCM. Bang Udin:"Siape nyang sakit?" Ipah:" Buanyak!"

Sent by: e-ketawa posted on 12 June 2008