Gelo

Sabada dibejaan aya pasen rumah sakit jiwa nu kabur. Satpam geuwat indit
neangan. Jog manehna ka hiji imah nu teu jauh ti eta rumah sakit. Satpam
nanya ka hiji lalaki.

"Pa, tadi aya nu ngalangkung ka dieu?"
"Kumaha jalmina?"
"Awakna pendek, begang, beurat na kira-kira 200 kg!"
"Har? Piraku jalmi begang tepi ka 200 kg?"
"Hih ari Bapa. Kapan jalma gelo manehna teh!"

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005