Oray Ngahakan Linggis

A: "Oray naon anu teu bisaun ngaleor ?"
B: "Oray paeh."
A: "Pasti oray paeh mah moal bisaeun ngaleor."
B: "Ari geus oray naon ?"
A: "Oray nu tas ngahakan linggis."

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005