Salah Dokter

Hiji pameget sumping ka rumah sakit, hoyong ngalandongan soanten garwana nu peura malah dugi ka teu aya pisan. tapi salah lebet, kedahna ka dokter THT ieu kalah ka psikiater.

"Kumaha dok? si eneng teh, peura, dugi ka teu aya pisan sorana. sadaya obat tos diangge..."

"Kieu ieu teh, den. saleresna mah sumpingna teh kedah ka dokter THT, ari ieu ka sim kuring, psikiater. tah, urang landongan ku resep psikiater atuh..."

"Mangga, dok. kumaha carana?"

"Urang terapi we nya, garwa teh. engke wengi, uih ka bumi jam tilu, bari nyandak hiji istri nu herang mencrang...geura garwa teh tiasa deui aya soraan...." (MJ)

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005