Alesan

Cep Jon Towor katelah rada jarang mandi. Hiji mangsa nu jadi lanceukna mamatahan.

"Cik atuh Jon, sing rajin mandi... "
"Lah, mandi-mandi teuing, teu boga kabogoh ieuh... " lanceukna ngahuleng... Sababaraha bulan ti harita, Jon Towor kabejakeun boga kabogoh. Tapi anggeur, jarang mandi keneh bae.

"Jon, sing rajin mandi... "

"Mandi-mandi teuing, kabogoh geus boga... " Lanceukna rada sebel...
"Na ari maneh... ?"

"Kieu, teh, tuh tingali ucing, tara katingali mandi... lumpatna tarik... "
Lanceukna unggek. "Ayeuna... tingali lauk... sakitu unggal detik mandi, anggeur we hanyir... " si Teteh lanceuk Jon Towor beuki lieur ngabandungan adina nu baong...hehe (MJ)

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005