Sababna Nagara Lila Maju

Ibro jeung Uhe balik nongton film kungfu. "Paingan atuh Cina teh kaasup nagara nu tinggaleun di banding Amrik."Nya, da nagara komunis mah, pasti kitu...lila rek maju teh."

"Ah, lain ku nu kararitu wungkul. Tadi katenjo, apan urang Cina mah, mun parasea teh, nepi ka jam-jaman gelut, make jurus kungfu shaolin.. beda jeung urang Amrik. mun parasea, ukur memenitan, da paheula-paheula nembakeun pestol. Urusan jadi tereh beres..."

"Bedul teh..." (MJ).

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005