Teu Meunang

Di BSM aya bioskop. nu narongton teh ka eta bioskop teu meunang make sendal, sapatu, malah baju oge teu kaci, kitu deui calana. Basa ditanya ka satpam nu ngajega di deukeut loket, manehna nyarita:

"Sumuhun, kulan, nongton di dieu mah teu kenging ngangge nukararitu, kenging soteh ngangge karcis..."(MJ).

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005