Serba Serbi Tujuhbelasan

"Teu karasa geuning nagara urang teh geus 58 taun merdeka, mun ningali dina umurna mah geus meujeuhna metik hasilna tina kamerdekaan eta. Tapi anu ngabukti ayeuna, tetep we kueh kamerdekaan teh di carapluk ku nu jaregud, ra' yat leutik mah angger we jumerit !" mang Suharma murukusunu.

"Heueuh euy..komo mun ningali nasib urang salaku patani,keur mah sawahna meledug kagaringan,harga gemuk jeung obat ngawang ngawang, hasilna mun dijual celeketek teh teu sabaraha, boro boro bisa nyakolakeun anak urang ka perguruaan tinggi anu ngaliwatan jalur husus, jeung modal nyawah deui ge can tangtu !" sambung mang Sarkim bari ngalintingkeun daun kawung keur ududeun.

Enya ra' yat leutik mah ngan ukur bisa murukusunu, teu bisa walakaya ningali kaayaan kitu teh, tapi najan kitu ge teu weleh ari ngareuah reuah agustusan mah sarumanget keneh, unggal desa paeuyeub euyeub aleutan, paloba loba gotongan jampanna, paalus alus kreasi senina, papinunjul pinunjul dina prestasi olah ragana, ngaleut ngeuhkeuy ngabandaleut mapay mapay jalan desa,tepung ngalingkung kaalun-alun.

"Nya ku saha deui atuh mun teu dimeriahkeun ku arurang mah!" ceuk mang Karna anu kabagean nanggung jampan anu ngajeblag aya tulisan " Perhatikan nasib petani!"

"Heueuh da pamohalan pajabat mah daekeun nananggung jampan anu sakieu beuratna, mana moreret panas deuih !" tempas mang Ono bari ngelapan kesangna anu nyuruluk murag kana tulisan jampanna anu unina " Iraha jalan kalembur uing diaspal ?"

Sorena di unggal pilemburan sok diayakeun rupa rupa perlombaan kayaning, maen rebutan, balap karung,goyang Inul jrrd. Kitu deui di lemburna si nini gujrud yen sinini unggul dina lomba balap karungna.

" Edun euy sinini, teu nyangka bisa nyerepet kitu leumpang dina karung!" ceuk siaki muji sinini,atuh puguh we liang irung sinini ngadadak rebeh.

"Puguh ieu teh gara gara karungna aya beuritan, pas ngelengkah santok deui santok deui bujur nini digegel, karuhan lumpat nini beuki tarik!" jawab sinini

"Oh kutan kitu !" ceuk siaki bari ngaheheh
"Tah ari tadi aki pasangan jeung saha waktu lomba goyang Inul ?" tanya sinini

"Har nya teu sidik kitu....apan aki teh pasangan jeung si Odah anu karek dua bulan pepegatan !"

"Hmhh..raos nya pageye geye jeung randa ngora ?" ceuk sinini bari jejebris

"Tong cembekur kitu atuh ni..puguh tadi teh aya kasalahan teknis sugan teh balon anu dipake ganjel dada aki jeung dada si Odah teh can bitu, ku aki teh terus we di goyang ari pek teh geuning nu genyal teh gunung na angen angena si Odah !"

"Bedull...paingan atuh laguna geus eureun ge hayoh wae ngariyed !" sinini jebi.

"Geus ah tong kapapanjangan...eh ari tadi kunaon nini ngadadak ngajerit bari meumpeun carang ?"

"Hiihh...mun inget kanu tadi sok ginggiapeun keneh !" sinini bibirigidigan

"Nya ningali naon atuh ?" siaki panasaran
"Eta waktu si Juha ngilu maen rebutan, tihandap kolorna aya nu ngarawel, atuh puguh we jeroan si Juha ngaburahol hihhh !" ceuk sinini bari bibirigidigan keneh.

"Geuning make meumpeun carang sagala ?"
"Hayang sidik we..naha gedean mana jeung cocoan sinini ?" (SR).

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005