Ikan Laohan

Odoy : "Geuning mahal mahal teuing harga lauk teh."
Tukang lauk : "Pan lain sambarangan lauk, ieu lauk laohan anu awakna aya aksaraan, hurup hiragana lamun dihijikeun jeung lauk jalu sok dibeberik.
Odoy : Ya naon aksarana da uing mah teu ngarti ?"
Tukang lauk : "Wo Ai Ni"
Odoy : "Ari nu ieu mahal oge ?"
Tukang lauk : "Komo eta mah geus aya bandrolan dina awakna USD.1000,-"

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005