Kulit Beuteung

Hiji mangsa Adun bebeja kabaladna anu katelah Sobri, mun tas maca buku 4S ( Sura Seuri Siga Sero) sok nyeri kulit beuteung.

"Sob..yeuh baca buku ieu pasti matak nyeri kulit beuteung, kamari ge si Uca tas maca buku ieu langsung peperengkelan bari nyekelan beuteungna !"
ceuk Adun bari ngasongkeun buku 4S.

"Mana ?"

Sobri nampanan eta buku, terus deluk dibaca mani anteng pisan. Rengse maca pok Sobri ngomong.

"Ah teu matak nyeri kulit beuteung euy!" paromana biasa wae.

"Nya meureun basa si Uca maca mah, beuteungna ku dewek langsung dikieu!" ceuk Adun bari ngajawel beuteung Sobri terus dipurilkeun.

"Adeuwww ! sora Sobri nyeuleuweung." (SR)

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005