Tanda Cinta

Wanci tengah peuting aya sapasang mojang jeung jajaka keur bobogohan ,naek motor ngebut pisan.

Mojang : "Lalaunan atuh, kang... sieun ti gubrag !"
Jajaka : "Moal atuh nyi, cobi geura nangkeup sing pageuh"
Mojang : "Pan ieu ge tos pageuh, Kang !"
Jajaka : "Heug ayeuna bade lalaunan, tapi waler patarosan akang !"
Mojang : "Naon tea kang ?"
Jajaka : "Naha leres nyai teh cinta ka akang ?"
Mojang : "Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka akang"
Jajaka : "Naon buktosna ?"
Mojang : "Cobi geura buka heula helemna, teras ngalieuk heula apengker sakedap!"
Jajaka : ( bari ngalieuk katukang ) "Naon buktosna ?"
Mojang : "Ieu kang......muaaaaahhhh !"
Jajaka : (gugurubugan )

Isukna aya beja yen dipengkolan jalan aya motor nabrak gawir, nu numpakna saurang awewe tur jeding biwirna jeung saurang lalaki sirahna buncunur tur beungeutna lamedong ku gincu.

Sent by: e-ketawa posted on 04 July 2005