Dina Rangka Pupujieun

Dina rangka pupujieun, Adun jeung babaturanana milu pelatihan teuing di ITB. Caritana hiji sobat Adun meuli gantungan konci nu make Logo ITB, terus pamer ka Adun

Ibro (sobat Adun) : "Dun, tempo yeuh urang meuli ieu." (bari ningalikeun gantungan konci).
Adun: "Jang Naon Bro ?"
Ibro : "Jang anak sayah. Jadi lamun anak sayah nanya, ku urang dijawab 'Papa baru pulang sekolah di ITB'" (kata Iqbal dengan penuh Wibawa & Kebanggan).
Adun : "Lamun anak maneh nanya 'pah ITB teh apa ?'"
Ibro : "Institut Teknologi Bandung."
Adun : "Lamun anak manek nanya 'Kalo Institut Apa ?'
Ibro: "Institut......nya institut....!. Ari ceuk maneh naon..?" (Iqbal balik nanya bari ngetest)
Adun : "Piraku poho? pan aya laguna..."
Ibro: "Kumahaaaa...?" ( panasaran)
Adun : "Institut Daun Sampeu, saha nu hitut eta nu ngambeu."
Ibro : "Gelo sia mah, kakolot teh." (bari indit)
Adun : "Bae ahh..."

Sent by: e-ketawa posted on 03 July 2005