No Money No Dong

No money... no...dong, no school.... no..ngkrong, no women.... no...cry, no poni... no... ngnong... no srleting... no... ngol

Sent by: d4rlin posted on 07 April 2004