Pulang dengan Baju Kotor

Jono kecil berjalan ke dalam rumah dengan baju yang kotor penuh lumpur.

Ibunya bertanya, "Jono, mengapa kamu selalu pulang dengan baju kotor?"

Jono menjawab, "Saya jauh lebih membumi daripada Mama."

Sent by: e-ketawa posted on 13 September 2022