Kesal dengan Suami Ketika Bangun

T: "Apa hal pertama yang suami Anda katakan kepada Anda ketika dia bangun pagi itu?"

J: "Dia berkata, 'Di mana saya, Rini?'"

T: "Dan mengapa hal itu membuat Anda kesal?"

J: "Nama saya Natasha."

Sent by: e-ketawa posted on 13 January 2021