Mencari Lokasi Kecelakaan

Wartawan: "Dan di mana lokasi kecelakaan itu?"

Narasumber: "Sekitar kimometer 199."

Wartawan: "Dan di mana kimometer 199?"

Narasumber: "Mungkin di antara kilometer 198 dan 200."

Sent by: e-ketawa posted on 13 February 2019