Mengapa badai sering dinamai dengan nama perempuan?

Ketika mereka datang mereka liar dan basah, tetapi ketika mereka pergi mereka mengambil rumah dan mobil anda.

Sent by: e-ketawa posted on 22 May 2016