Menjual Angsa di Pasar

Suatu hari Abunawas eprgi ke pasar untuk menjual angsanya. Seorang imam yang cerdas dan lucu melihat dia dan memutuskan untuk menguji dia.

Dia mendekati Abunawas dan bertanya: "Berapa harga keledaimu?"

Abunawas menjawab: "Pak, ini adalah angsa, bukan keledai."

Imam menjawab: "Aku tidak bertanya kepadamu, aku bertanya kepada angsa."

Sent by: e-ketawa posted on 05 February 2015