So Lama di Jakarta

Om utu deng om Alo:

Alo: "So lama di Jakarta om?"
Utu: "Iyo noh, so dua pulu taong.."
Alo: "Kong tu 3 anak so kerja?"
Utu: "Oh, iyo noh da mancari."
Alo: "Ada di mana dorang?"
Utu: "Yang tua da antar-antar oto... ka dua, ada dibawa oto... tu fasung satu, oto da bawa-bawa pa dia..."
Alo: "???"

Sent by: Ada Dech posted on 03 December 2014