Bacirita Soal Pemilu 2014

Utu deng Ola ada bacirita serius soal pemilu yang lalu.

Utu: "Eh.. Ola.. ngana tau of nyandak, kalu sebenarnya jumlah partai nasional yang da mo iko pemilu kalamaring bukang cuma 12, maar ada 13. Cuma tu satu nyanda dapa kase izin iko pemilu.."
Ola: "Apa so tu partai itu?"
Utu: "Partai Parampuang Indonesia"
Ola: "Kiapa kasiang dorang nyanda dapa kase iko pemilu?"
Utu: "Dorang nyanda dapa kase iko lantaran dorang pe lambang partai.."
Ola: "Apa so dorang pe lambang partai?"
Utu: "Tantu katu lambang parampuang noh..!"
Ola: "Seno ngana..!"
Utu: "Untung panitia pemilu nyanda kase ijin for dorang mo iko pemilu, kalu nyanda, samua pemilih laki-laki pasti cuma suka mo cucu tu partai itu.."
Ola: "Bicara lei ngana ta lempar deng solop...!

Sent by: Ada Dech posted on 03 December 2014