Beberapa Idiom Baru

Tak izin: Lu lan chang
Tak setia: Lu she rong
Tak lemah: Lu king kong
Tak sopan: Lu Xia lan
Hakim: Thu khang Ke Thok
Polisi: Thu khang Thi lang
Jaksa: Thu khang Gu shur
Bau: Lu pa ce bhok

Sent by: Harindra Prasasta posted on 03 December 2014