Musuh dan Sahabat

Musuh begitu berubah menjadi sahabat, ia lebih dapat diandalkan daripada sahabat; sahabat begitu berubah menjadi musuh, ia bisa lebih berbahaya daripada musuh.

Sent by: Peter Tan posted on 22 October 2014