Apakah bedanya antara diplomat dan wanita?

Diplomat biasanya bila mengatakan 'ya', maksudnya ialah 'mungkin', dan bila mengatakan 'mungkin', kebanyakan berarti 'tidak', sedangkan bila ia langsung mengatakan 'tidak', maka dapat dipastikan ia bukanlah seorang diplomat.

Sebaliknya wanita bila mengatakan 'tidak', biasanya maksudnya ialah 'mungkin', dan bila mengatakan 'mungkin', kebanyakan berarti 'ya', sedangkan bila ia langsung mengatakan 'ya', maka pasti ia bukanlah seorang wanita.

Sent by: Peter Tan posted on 08 October 2014