Binatang berpunuk dua dan adanya di kutub?

Onta tersesat

Sent by: e-ketawa posted on 24 June 2014