Tanda-tanda Ujian yang Gagal

Sesudah suasana di kelas tenang kembali, guru pengawas ujian berkata kepada Sumarni: "Jika kamu menghendakinya, kamu boleh terus menyelesaikan kertas ujianmu itu. Ia akan menjadi suatu latihan yang sangat baik bagi ujianmu selanjutnya."

Mendengar perkataan ini Sumarni nampak sangat terkejut dan berkata: "Bapak apakah hendak mengatakan ujianku kali ini telah gagal?"

Sent by: Peter Tan posted on 29 May 2014