Tidak Tahu Kalau Sakit

Ibu Jack yang masih berumur empat tahun berlari ke kamar tidur ketika ia mendengar dia menjerit dan menemukan adik perempuan Jack yang berusia dua tahun itu menarik rambutnya.

Dengan lembut ibunya melepaskan pegangan gadis kecil itu dan berkata menghibur kepada Jack, "Dia tidak bersungguh-sungguh. Dia tidak tahu itu menyakitkan."

Ibunya keluar dari ruangan ketika gantian gadis kecil menjerit. Kembali ke kamar, dia bertanya, "Apa yang terjadi?"

"Dia sekarang tahu!" Jack menjawab.

Sent by: e-ketawa posted on 13 December 2013