Memilih Lengan Untuk Disuntik

Di ruang suntik, seorang anak berumur 5 tahun akan disuntik vaksin.

Juru rawat: "Mau disuntik di lengan yang mana, kamu boleh pilih sendiri."

Anak: "Benar ya? Aku benar-benar diperbolehkan memilihnya sendiri?"

Juru rawat: "Ya, boleh."

Anak: "Kalau begitu, aku memilih disuntik di lenganmu."

Sent by: Peter Tan posted on 03 November 2013