Memperketat Ikat Pinggang Saat Perang Vietnam

Pada masa perang Vietnam, persediaan barang di pasar Hanoi sangat kurang, maka Vietnam minta bantuan kepada Uni Soviet.

Uni Soviet dalam balasan kawatnya mengatakan: "Perketat ikat pinggang."

Hanoi memberi balasan kawat: "Tolong beri ikat pinggang."

Sent by: Peter Tan posted on 30 August 2013