Bertemu Mantan Pembantu

Baru-baru ini aku menjumpai Bibi yang dulu pernah membantu rumah kami bersih-bersih. Aku mengetahui walaupun usianya kini sudah lanjut, tetapi ia masih tetap membantu orang membersihkan rumah. Aku menanyanya: "Dengan bekerja sedemikian rupa, apa Bibi tak merasa capek?"

Ia menjelaskan rahasianya ia menerima pekerjaan: "Aku sekarang hanya memilih juragan yang kondisi matanya lebih buruk daripada diriku, konkretnya ia melihat debu pun buram, hehehe..."

Sent by: Peter Tan posted on 21 August 2013