Minta Pin BB

Alex: "Utu ngana pe pin BB brp ? Biar torang bole mo baku BBM-an."

Utu : "Ini catat jo 17AUG45, mantap to? Kalo ngana dang brapa... Alo??"

Alo : "Hhmm ini kita pe pin bb catat jo.. G30SPKI..!!"

Sent by: e-ketawa posted on 13 June 2013