Kasihanilah Pengemis

Pengemis : "Pak Cik! Kasihanilah saya, saya orang bisu."
Pak Cik : "La? Orang bisu tak kan boleh cakap lak?"
Pengemis : "Eh, salah! Orang tuli, Pak Cik!"
Pak Cik : "Tak kan boleh mendengar?"
Pengemis : "Eh, bukan! Orang buta, Pak Cik!"
pak Cik : (Sambil mengeluarkan dompet) "Tidak ada duit!!"
Pengemis : "Itu ada tiga ratus!"
Pak Cik : "Katanya buta, tak kan boleh melihat?"
Pengemis : "Salah lagi. Orang gila, Pak Cik!!"

Sent by: e-ketawa posted on 19 February 2013