Cara Cepat Belajar Membaca

Ada anak kecil 1 de baru masuk sekolah. Di sekolah ibu guru bilang, "Nanti kalu pulang sekolah bilang bapa ajar membaca eh..??"

Di rumah de bilang sama de pu bapa, "Bapa, tadi ibu guru bilang bapa ajar kita membaca..."

Langsung de bapa bilang, "Iyo ko makan dolo habis makan baru bapa ajar ko membaca..."

Saat makan di meja makan tu ada kecap ABC. Langsung de bapa mulai ambil kecap ABC sambil tunjuk huruf.

Bapa tanya: "Ini apa?"
Anak jawab: "A.."
Bapa tanya lagi: "Ini apa?"
Anak de jawab: "B.."
Bapa tanya trus: "Ini apa?"
Anak jawab: "C.."
Bapa tanya terakhir: "Baca apa?"

(anak langsung jawab)
Anak: "Dibaca 'KECAP'..!!"

Sent by: e-ketawa posted on 15 February 2013